Všeobecné obchodní podmínky pro cenový srovnávač Expandeo.com

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") upravují vztahy mezi provozovatelem cenového srovnávače Expandeo.com (dále jen "Expandeo.com") a jeho uživateli.
 2. Provozovatelem služby Expandeo.com je společnost FASTFORWARD VENTURES LLC, SAN DIEGO, CA, 92110, USA.

II. Charakteristika služby

 1. Expandeo.com poskytuje uživatelům službu cenového srovnání produktů z různých internetových obchodů.
 2. Uživatelé mohou prostřednictvím Expandeo.com získávat informace o produktech a cenách od různých prodejců.
 3. Expandeo.com nezajišťuje a neprovádí prodej produktů. Pro detailní informace, objednávky či reklamace se uživatelé musí obracet přímo na prodejce, jejichž nabídky jsou na webu zobrazeny.

III. Odpovědnost

 1. Expandeo.com se snaží zajistit, aby informace na webu byly aktuální a správné, ale nenese odpovědnost za jejich přesnost.
 2. Uživatelé by měli vždy ověřit informace přímo na stránkách prodejce.

IV. Odkaz na třetí strany

 1. Expandeo.com obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran. Za obsah těchto stránek nenese Expandeo.com odpovědnost a odkazy neznamenají, že Expandeo.com s obsahem těchto stránek souhlasí.

V. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel chrání osobní údaje uživatelů v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména GDPR.
 2. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány pouze za účelem poskytování služby, marketingu a analýzy.
 3. Uživatel má právo na přístup k svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, stejně jako právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

VI. Cookies Policy

 1. Web Expandeo.com využívá soubory cookies za účelem zlepšení uživatelského zážitku, analýzy návštěvnosti a pro marketingové účely.
 2. Uživatel souhlasí s používáním cookies tím, že pokračuje v prohlížení webu.
 3. Pokud si uživatel nepřeje, aby byly cookies používány, může je kdykoli deaktivovat ve svém prohlížeči.
 4. Některé cookies mohou být uloženy třetími stranami, s nimiž Expandeo.com spolupracuje.

VII. Dotazy, objednání a reklamace produktů

 1. Expandeo.com je cenový srovnávač a neskladuje, neprodává a nedodává žádné zboží. V případě dotazů ohledně dostupnosti produktu, technických parametrů produktu, stejně jako v případě objednání nebo reklamace zboží je nutné se obracet přímo na jednotlivé prodejce, jejichž nabídky jsou na webu zobrazeny.

VIII. Změna Podmínek

 1. Provozovatel může tyto podmínky kdykoli změnit. Uživatelé budou o změně informováni prostřednictvím webu.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023.
 2. Veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek budou řešeny příslušnými soudy v České republice.